#besøkshælj

#nordreholt #holtebygda

#dyrapågården

En til to helger i måneden

...er det besøkshjem på gården. Noen er her med privat avtale, mens andre er her som et tilbud gjennom barnevernet.

Vi gjør forskjellige ting disse helgener :)