VISJON

På Nordre Holt gård vil jeg håpe og tro, at DU kan få oppleve:


LIVSGLEDE, MESTRING, TRYGGHET OG RO ;)

Litt om meg, Camilla og livet mitt på Nordre Holt.