Hva skjer'a?

10. mai, 2014

"En bonde i Hvarnes har skrevet dette, som jeg synes er veldig bra:

Jordbruksoppgjøret, et forbrukeroppgjør? Jepp!

Mens vi venter på dommen i jordbruksoppgjøret er vi i ferd med å få alle dyra ut på ny frisk eng. Gleden over grønt gress under beina er stor for både tobeinte og firbeinte. Samtidig foregår et spill ikke langt fra oss. Kan vi kalle det rett og slett et pyramidespill?

Lokalproduksjon, bærekraftig matproduksjon og matproduksjon på norske ressurser er noe som blir dårligere for hvert år forhandlingene er i gang. Som forbruker ville vi anbefale å sette deg inn i hva politikerne bruker dine skattepenger på. Forvaltninga er neppe slik du hadde trodd. Ønsker du at landbrukspolitikken generer mer at dyr går inne hele året, at norske dyr skal spise enda mindre fra beite og utmark og enda mer korn og soya fra andre siden av jorda? Med sterke endringer globalt, er det også uetisk å ikke produsere sin egen mat. Vi trenger ikke belaste det globale matfatet mer enn absolutt nødvendig. Det er et stort paradoks at Staten betaler milliarder for å la regnskogen stå, mens vi hugger til fordel for soya til matproduksjon på andre siden. Soya som skal til Norge for fiskeri og landbruk. Mens norsk ut og innmark råtner på rot. Hvert år forhandler faktisk faglaga ut ett par tusen bønder i spillet i Tigerstaden. Samtidig ser vi at effektiviseringa har blitt inneffektiv. Når en bonde skal overta små åkre langt unna sin egen gård, inngås kompromiss. Når det før var en skurtresker på hver gård, og nå en som 10 bønder skal dele, blir det kompromiss. Kompromissene betyr dårligere jord, mer brakking og mindre dyr på beite. På tross av effektivisering ingen annen gruppe har gjennomgått, har ikke bonden på de siste 30 åra forhandlingene har foregått, fått en krone i inntekstvekst. I snitt har inntekten ligget på 180.000 og ikke endret seg siden 1985. Paradokset til regjeringas politikk er at storgårder er faktisk enda mer tilskuddsavhengige, viser flere studier. Vi bønder ønsker oss heller ikke bare tilskudd. De fleste av oss ønsker at vi kan få inntekstvekst mest på pris i markedet. For når ministeren skåler over et "bra" oppgjør, må du vite at oppgjøret er kun for de som effektiserer i form av større maskiner for raksere arbeid, eller større kvoter, mer jord og enda større traktor osv. Står du standbye og velger vedlikehold og samme produksjon som sist får du ikke ei krone til vekst. For at en bonde skal øke inntekta, må i prinsippet en bonde legge ned.

Det er også store interessekonflikter i landbruket. Det betyr at faglaga aleine ikke lenger klarer jobben å fremme jordbruket slikt vi tror mange forbrukere ønsker. Vi trenger politisk press fra mange flere. Vi trenger sterke allianser.

Skal vi ha et jordbruk som ligger stadig nærmere nivåer andre land gjør, ja da undergraver vi alt vi er stolte av i Norge. Faren er at noen vil spørre hvorfor skal vi ha et landbruk, når andre klarer dette mye bedre. Utviklinga må reverseres, så vi er en av de beste i klassen. Framtidsutsiktene tilsier at et skikkelig landbruk, er et robust framtidsretta og fornybart landbruk vi må strekke oss etter. Ikke det som er utviklinga nå og det som regjeringa setter opp farten på.

Vi vil at det skal være et jordbruksoppgjør. Nå er det forhandlinger om bruk av stadig mindre jord. Derfor sier vi det også er et forbrukeroppgjør. Del teksten vår gjerne, det setter vi stor pris på. Enda større pris setter vi på at dere tar deres forbrukermakt og blir med i denne kampen. Den berører også deg. Fortell flest mulige om dette, skriv leserbrev, ta kontakt med politikerne. Stå sammen med bonden, og bli med ut i gatene hvis det trengs. "

Facebook, sida til ToreJardar S. Wirgenes
10. mai, 2014

jeg har akkurat begynt å lære å spinne... Det er ikke akkurat lett, men - jeg har lyst til å bruke gårdens ressurser, ja - jeg vil gjerne være med på å bidra til økt ressurs-utnyttelse generelt. Det gjør jeg gjennom å lære meg nye måter å utnytte mine nærområder på, og så lære det videre til neste generasjon.