10. mai, 2014

Dette er meg...

jeg har akkurat begynt å lære å spinne... Det er ikke akkurat lett, men - jeg har lyst til å bruke gårdens ressurser, ja - jeg vil gjerne være med på å bidra til økt ressurs-utnyttelse generelt. Det gjør jeg gjennom å lære meg nye måter å utnytte mine nærområder på, og så lære det videre til neste generasjon.